Skip to main content

Cynllun Llawr — Abaty Tyndyrn

Esiamplau o digwyddiadau ar y safle

  • Ffilmio (ar gyfer a teledu, y rhyngrwyd neu sinema)
  • Perfformiad theatre
  • Cyngerdd
  • Arddangosfa gelf a gosodiadau
  • Arddangosfa ffilm
  • Digwyddiad Son et Lumiere
  • Sioe ceir clasurol

Gwybodaeth meysydd parcio

Mae maes parcio ger yr abaty yn talu ffi fynediad ac yn cynnwys 55 o llefydd gan gynnwys 5 lle i’r anabl ymroddedig. Mae yna hefyd maes parcio ychwanegol gyda 25 lle gyda taliadau berthnasol on dim mannau parcio ymroddedig i bobl anabl.

Mynediad i’r Safle

Mynediad cyfyngedig i gerbydau

Mynediad i bobl sy’n chael yn anodd symud o gwmpas

Mae yna ardaloedd lawnt gwasatad dyad rhai llwybrau graean o’r maes parcio i fynediad y safle. Mae mynediad irhan fwyaf o’r safle yn gyraeddadwy i bobl anabl.

Cyfleusterau

• Mae toiledau gwryw / benyw ar gael, gan gynnwys cyfleusterau i’r rhai sy’n defnyddio cadeiriau olwynion.
• Byrddau ar gael
• Dolennau sain cludadwy
• Mae'r signal ffonau symudol yn dda ar y cyfan o amgylch y safle.
• Byrbrydau ar gael o'r siop anrhegion

Trwydded ar y Safle?

Mae gan y safle drwydded alcohol. Mae gan y safle drwydded PRS a PPL hefyd.

Mannau o dan do

Parlwr awyr agored – lle i 12 o bobl

Trwydded ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Nac oes

Cynllun  o’r safle

Oes

Power ar gael ar y safle

Yn yr Abaty Tyndyrn, mae yna 1x 63 amp soced fawr. Tu allan i'r safle, mae yna 1x 63amp soced fawr & 1 dwbl 13 amp soced yn Bwthyn Wyeside. Fesurydd ei hun.

Dwr ar gael ar y safle

Oes - dŵr o’r prif gyflenwad

Caniatad i osod pegiau yn y llawr

Oes - hyd at 110mm - 4 modfedd o ddyfnder.

Unrhyw fannau cyfnedig?

Nac oes heblaw am yn ystod gwaith cadwraeth a gwaith cynnal a chadw.