Skip to main content

Baddonau Rhufeinig Caerllion — Cynllun Llawr: Tu mewn

Baddonau Rhufeinig Caerllion — Cynllun Llawr: Tu allan

Caer Baddonau a Amffitheatr Rufeinig Caerllion — Cynllun Llawr

Esiamplau o digwyddiadau ar y safle

  • Teithiau tywys
  • Perfformiadau cerddorol
  • Ail-greadau
  • Stondinau a gweithgareddau crefft
  • Ffilmiau awyr agored
  • Theatr  a cynghereddau awyr agored

Gwybodaeth meysydd parcio

Baddonau: Mae mannau parcio ar gael mewn maes parcio mewn perchnogaeth breifat yn agos i'r safle sy’n codi tâl fesul awr ac sydd wedi’i gyfyngu i geir a faniau.

Amffitheatr ar Barics: Mae nifer cyfyngedig o fannau parcio ar y ffordd ger yr Amffitheatr a'r Barics sydd hefyd yn addas i bysiau.

Mynediad i’r Safle

Does dim gerbydau yn cael ei caniatau ar y safle. 

Mynediad i bobl sy’n chael yn anodd symud o gwmpas

Mae'r safle yn un hygyrch ond mae angen i’r ymwelwyr fod yn ymwybodol y gall fod yn anodd croesi tir anwastad ar wyneb glasswellt yn yr Amffitheatr a'r Barics ac yn anodd mynd ar draws y llawr pren drwy’r Baddondai i gyd.

Cyfleusterau

  • Byrbrydau ar gael o'r siop anrhegion
  • Dolen sain gludadwy ar gael
  • Mae cysylltiad ffonau symudol yn dda ledled y safle

Trwydded ar y Safle?

Mae gan y safle drwyddedau PRS and PPL. Mae gan y safle drwydded safle ar gyfer digwyddiadau (nid ar gyfer yfed).

Mannau o dan do

Adeilad siâp L 140’ x 35’ a 120’ x 40’. Rhodfa bren estyll o amgylch ymyl yr adeilad (5’ o led) yw’r rhan o’r heneb sy’n hygyrch. Un fynedfa (7’o led x 7’ o uchder) a thair allanfa frys, 8 o ffenestri, a 2 res hir o ffenestri yn y naill ben yr adeilad.

Trwydded ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau  Sifil

Nac oes

Cynllun  o’r safle

Oes

Power ar gael ar y safle

Nac oes

Dwr ar gael ar y safle

Nac oes

Caniatad i osod pegiau yn y llawr

Oes - hyd at 110mm – 4 modfedd o ddyfnder

Unrhyw fannau cyfnedig?

Nac oes - heblaw am yn ystod gwaith cadwraeth a gwaith cynnal a chadw.