Skip to main content

Cynllun Llawr — Castell Biwmares

Esiamplau o digwyddiadau ar y safle

 • cynghyreddau roc/pop
 • digwyddiadau cymunedol ar gyfer yr NSPCC
 • noson sinema
 • perfformiadau theatre
 • wyliau ganoloesol
 • wyliau a noson arswydus Calan Gaeaf
 • gŵyl Fictorianaidd.

Gwybodaeth meysydd parcio

Does dim cyfleusterau ar y safle i barcio car. Mae maes parcio sy’n cael ei redeg gan y cyngor ddwy funud i ffwrdd ac mae maes parcio arall sy’n cael ei redeg gan y cyngor y tu ôl i'r castell sy'n gallu derbyn bysiau a hwnnw 5 munud o daith gerdded i ffwrdd. Mae yna dâl am y ddau faes parcio hyn.

Mynediad i’r safle

Mae ardal fach o fewn gatiau'r fynedfa ar gyfer dadlwytho offer i'r safle ond mae’n rhaid cario’r offer i’r safle wedyn. Mae'n bosibl defnyddio llwythwr bach o ryw fath, ond wedyn bydd cyfyngiadau ar y pwysau a byddai'n rhaid i'r pwysau gael eu gwirio.

Mynediad i bobl sy’n chael yn anodd symud o gwmpas

Mae'r rhan fwyaf o safle Biwmares yn hwylus i bobl sy’n ei chael yn anodd symud o gwmpas er na fydden nhw’n gallu cyrraedd y rhodfeydd ar y muriau ac mae yna ris bach i'r arddangosfa ar hanes y castell.

Cyfleusterau

 • mae meinciau a byrddau picnic ar gael
 • mae toiledau cyhoeddus ar gael 50 metr o’r ganolfan ymwelwyr y tu allan i'r safle
 • mae dolen sain ar gael
 • byrbrydau ar gael o'r siop anrhegion
 • gweddol yw’r signal ar gyfer ffôn symudol.

Trwydded ar y safle?

Mae gan y safle drwyddedau PRS and PPL. Mae trwydded safle ar gyfer digwyddiadau (nid ar gyfer yfed).

Mannau o dan do

Nac oes

Trwydded ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau  Sifil

Nac oes

Cynllun  o’r safle

Oes

Power ar gael ar y safle

Oes - pŵer or prif gyflenwad ar gael mewn amryw o fannau yn y safle

Dwr ar gael ar y safle

Oes – dŵr o’r prif gyflenwad

Caniatad i osod pegiau yn y llawr

Oes - hyd at 110mm – 4 modfedd o ddyfnder

Unrhyw fannau cyfyngedig?

Oes – am digwyddiadau sy’n mynd ymlaen i'r nos, bydd angen goleuadau dros dro. Bydd dim mynediad i’r waliau ar tyrau yn cael ei caniatau.  Ar gyfer  digwyddiadau gyda’r nos, bydd mynediad i’r cyhoedd trwy yr prif fynedfa a dylsau mynediad i'r cyhoedd ar gyfer digwyddiadau nos cymrud lle ar ol yr amser cau. Mae yna ardaloedd arall ar y safle sydd yn cyfynedig wedi’u hamlygu ac maen nhw’n gymwys i bob ymwelydd. Does dim anfieliad yn cael ei caniatau a ddim gemau pel etc. Does yna dim ardaloedd cyfyngedig arall heblaw am yn ystod gwaith cadwraeth neu gwaith cynnal a chadw.