Skip to main content
Castell Caerffili

Oherwydd y gwaith ailddatblygu parhaus, bydd llogi lleoliadau ac archebion masnach yn cael eu hystyried ond gall y safle fod yn destun cau munudau olaf.

Diolch.

Hysbysiad ymwelwyr

Bydd Neuadd Fawr Castell Caerffili ar gau o 1 Ionawr 2020 tan Awst 2024.

Cynllun Llawr — Castell Caerffili

Esiamplau o digwyddiadau ar safloeoedd

 • Ail-greadau
 • Son et Lumiere
 • Corau a cherddoriaeth fyw
 • Canu cymunedol
 • Theatr awyr agored
 • Gwaith teledu / ffilm
 • Ffeiriau crefft
 • Digwyddiad sinema
 • Gwaith teledu / ffilm
 • Arddangosfeydd

Gwybodaeth meysydd parcio

Does yna dim cyfleusterau parcio ar y safle. Er hynny, mae dau faes parcio sydd yn cael ei rhedeg gan y cyngor – Crescent Road a’r Twyn – sydd 750m a 30m o'r fynedfa yn y drefn honno.

Mynediad i’r Safle

Mae yna fynediad i gerbydau i'r safle ond rhaid i’r cerbydau bwyso llai na 3 tunnell a pheidio â bod yn uwch na fan Luton sy'n gallu mynd drwy’r set gyntaf o ddrysau i'r safle yn unig.

Mynediad i bobl sy’n chael yn anodd symud o gwmpas

Mae'r safle yn un hygyrch ond bydd angen i’r ymwelwyr fod yn ymwybodol o'r wynebau glasswellt a graean. Bydd ymwelwyr sy'n chael yn anodd symud o gwmpas ond yn gallu cael mynediad i'r lloriau gwaelod.

Cyfleusterau

 • Mae byrbrydau ar gael o'r siop anrhegion
 • Mae cyfleusterau tŷ bach ar gael, gan gynnwys cyfleusterau i'r rhai sy’n ei chael yn anodd symud o gwmpas
 • Mae cyfleusterau newid cewynnau ar gael hefyd
 • Mae dolenni sain cludadwy ar gael,
 • Mae byrddau, meinciau a chadeiriau ar gael.
 • Mae chownteri isel ar y safle
 • Mae’r cysylltiad ar gyfer ffonau symudol yn dda

Trwydded ar y Safle?

Mae gan y safle drwydded PRS a PPL. Mae'r safle hefyd yn dal trwydded ar gyfer yfed alcohol (a ddelir gan Arlwywyr Cresta).

Mannau o dan do

Neuadd Fawr – 30 X 70 troedfedd yn gallu dal hyd at 200 o bobl a 150 o bobl am achlysur ble mae bobl yn eistedd i lawr

Trwydded ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau  Sifil

Oes - trwydded ar gyfer Y Neuadd Fawr

Cynllun  o’r safle

Oes

Power ar gael ar y safle

Oes – soced digwyddiadau yn Tŵr y Wraig (Tŵr Drwm) yn cael mynediad i’r  pŵer  or prif gyflenwad

Dwr ar gael ar y safle

Oes - dŵr o’r prif gyflenwad

Caniatad i osod pegiau yn y llawr

Oes - hyd at 110mm – 4 modfedd o ddyfnder ar y safle heblaw am gyferbyn yr Canolfan Ymwelwyr ble mae pegiau hirach ynj cael ei caniatau. Ni chaniateir babell yn y ward fewnol.

Unrhyw fannau cyfnedig?

Nac oes - heblaw am yn ystod gwaith cadwraeth a gwaith cynnal a chadw.