Skip to main content

Cynllun Llawr — Castell Caernarfon

Esiamplau o digwyddiadau ar y safle

  • Perfformiadau Shakespeare ar lwyfan yn y tiroedd
  • Grwpiau ail-greu hanes
  • Grwpiau dan arweiniad y gymuned

Gwybodaeth meysydd parcio

Does dim cyfleusterau parcio ar y safle. Mae maes parcio preifat gerllaw tua 200 llath o fynedfa’r safle a all gymryd 270 o geir a 10-12 o fysiau.

Mynediad i’r Safle

Does dim mynediad uniongyrchol i gerbydau i’r safle ond mae cerbydau’n cael parcio ar y stryd yn agos i bob un o’r tair mynedfa.

Mynediad i bobl sy’n chael yn anodd symud o gwmpas

Mae'r safle yn hygyrch yn gyffredinol ond bydd angen i’r ymwelwyr fod yn ymwybodol bod angen dringo grisiau troi er mwyn cyrraedd amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig a'r tyrau i gyd.

Cyfleusterau

  • Byrbrydau ar gael i’w phrynu yn y siop anrhegion.
  • Mae cyfleusterau tŷ bach ar gael ond fyddai'r rhain ddim yn addas i ymwelwyr sy’n ei chael yn anodd symud o gwmpas.
  • Mae dolen sain gludadwy a lifftiau ar gael ar y safle.
  • Mae meinciau ar gael ar y safle.
  • Mae'r signal symudol ar y safle yn dda ar y cyfan.

Trwydded ar y Safle?

Mae gan y safle drwydded (nid ar gyfer yfed).

Mannau o dan do

Y lle sydd ar gael yw’r Ystafell Isaf yn Nhŵr Gorllewinol Porth y Brenin, yr amcangyfrifir ei bod yn mesur 21 troedfedd x 18 troedfedd.

Trwydded ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Nac oes

Cynllun  o’r safle

Oes

Power ar gael ar y safle

Oes – 23amp/6h 220-240v

Dwr ar gael ar y safle

Oes- dŵr o’r prif gyflenwad

Caniatad i osod pegiau yn y llawr

Oes - hyd at 110mm – 4 modfedd o ddyfnder

Unrhyw fannau cyfnedig?

Oes – Swyddfa’r Ceidwaid/Ystafell y Stoc a’r Siop. Bydd hefyd rhai ardaloedd cyfyngedig ar y safle yn ystod gwaith cadwraeth neu gwaith cynnal a chadw