Skip to main content

Cynllun Llawr — Castell Cas-gwent

Esiamplau o digwyddiadau ar y safle

  • Theatr awyr agored
  • Cyngherddau cerddoriaeth
  • Dangos ffilmiau yn yr awyr agored
  • Ffeiriau/marchnadoedd crefftau

Gwybodaeth meysydd parcio

Mae maes parcio cyhoeddus gwefru 100 llath o dan fynedfa'r castell.

Gwiriwch y taliadau parcio yma.

Mynediad i’r Safle

Dim mynediad i gerbydau’r cyhoedd. Caniateir i gerbydau ddod i’r safle gyda chaniatâd blaenorol. Dim cerbydau dros 1963 mm o led, 1800mm o uchder.

Mynediad i bobl sy’n chael yn anodd symud o gwmpas

Mae’r rhan fwyaf o’r safle’n hygyrch i bobl sy’n ei chael yn anodd symud o gwmpas ond mae yna risiau a all fod yn anhygyrch, mae yna wynebau glasswellt a graean a mae'r safle ar oledd. 

Cyfleusterau

  • Mae byrbyrdau ar gael i’w phrynu yn y siop anrhegion
  • Mae dolenni clywed cludadwy 
  • Mae cownter isel a drysau â phŵer ar gael hefyd er lles pobl sy’n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Mae’r signal i ddyfeisiau symudol ar y safle yn weddol

Trwydded ar y Safle?

Mae gan y safle drwydded PRS a PPL. Mae ganddo drwydded safle hefyd.

Mannau o dan do

Oes - Mae ystafell o fewn Tŵr Martens sydd yn gallu dal 50 o fobl ond mae'r ystafell hyn i fyny grisiau troellog.

Trwydded ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau  Sifil

Oes

Cynllun  o’r safle

Oes

Power ar gael ar y safle

Oes - un soced fawr 63amp. Dwy soced 3 phin glas 32 amp. Cyflenwad mesurydd ar wahân. Capasity yw 127 amp.

Dwr ar gael ar y safle

Nac oes

Caniatad I osod pegiau yn y llawr

Oes - hyd at 110mm – 4 modfedd o ddyfnder

Unrhyw fannau cyfyngedig?

Nac oes heblaw am yn ystod gwaith cadwraeth a gwaith cynnal a chadw.