Skip to main content

Cynllun Llawr — Castell Conwy

Esiamplau o digwyddiadau ar y safle

  • Hanes Byw
  • Ail-greu digwyddiadau
  • Adrodd stori
  • Dramâu
  • Son et Lumiere

Gwybodaeth meysydd parcio

Does dim lle parcio ar y safle ond mae maes parcio talu ac arddangos cyfnod byr ger y fynedfa. Mae maes parcio arhosiad hir 5 munud o daith gerdded ychydig y tu allan i furiau'r dref. Gall bysiau ollwng ymwelwyr ger y maes parcio arhosiad byr a pharcio yn y maes parcio arhosiad hir.

Mynediad i’r Safle

Does dim mynediad i gerbydau ar y safle

Mynediad i bobl sy’n chael yn anodd symud o gwmpas

Mae'r castell ar dir uchel gyda mynedfa o’r ganolfan ymwelwyr ar hyd pompren a ramp concrid serth a grisiau. O’r ganolfan ymwelwyr yn unig y gallwch gyrraedd mewn cadair olwynion oni bai mai dim ond yn rhannol y mae angen ichi ddefnyddio'r gadair olwynion, gan fod yna 15 o risiau i'r castell.

Cyfleusterau

  • Byrbrydau ar gael i’w phrynu o'r siop anrhegion
  • Ceir cyfleusterau toiled gwryw a benyw, gan gynnwys cyfleusterau i’r rhai sy’n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Mae dolenni sain cludadwy, cownteri isel a drysau cymorth ar gael hefyd
  • Mae yna gyfleusterau newid babanod ar y safle
  • Mae'r derbyniad i ffonau symudol ar draws y safle yn weddol

Trwydded ar y Safle?

Mae gan y castell drwydded safle (nid ar gyfer yfed). Mae gan y safle drwyddedau PRS a PPL hefyd.

Mannau o dan do

Y Capel yw’r fan fewnol sydd ar gael i’w defnyddio ac mae’n mesur 15x15m.

Trwydded ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau  Sifil

Nac oes

Cynllun  o’r safle

Oes

Power ar gael ar y safle

Oes – mae cyflenwad pŵer 13amp ar gael mewn mannau yn y castell

Dwr ar gael ar y safle

Nac oes

Caniatad i osod pegiau yn y llawr

Oes - hyd at chwech modfedd o ddyfnder

Unrhyw fannau cyfnedig?

Nac oes heblaw am yn ystod gwaith cadwraeth a gwaith cynnal a chadw