Skip to main content

Cynllun Llawr — Castell Cricieth 

Esiamplau o digwyddiadau ar y safle

  • Ail-greadau canoloesol
  • Hanes byw
  • Storïwyr
  • Pherfformiadau cerddorol

Gwybodaeth meysydd parcio

Does dim lleoedd i barcio ceir ar y safle ond mae lle parcio ar y stryd ar gael gerllaw. Hefyd mae maes parcio talu ac arddangos ar gael gan yr awdurdod lleol ger y traeth 300 llath o’r fynedfa.

Mynediad i’r Safle

Does dim mynediad i gerbydau ar y safle

Mynediad i bobl sy’n chael yn anodd symud o gwmpas

Mae'r ganolfan ymwelwyr yn hygyrch i ymwelwyr sy’n ei chael yn anodd symud o gwmpas ond mae’r mynediad i'r castell o'r ganolfan ymwelwyr yn golygu dringo llwybr concrid serth iawn a 100 o risiau.

Cyfleusterau

  • Byrbrydau ar gael o'r siop anrhegion
  • Mae un toiled gwryw ac un toiled benyw ar gael ynghyd â chyfleusterau i’r rhai sy’n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Mae dolenni sain cludadwy, botymau braille, cownteri isel a meinciau ar gael
  • Mae gan y safle signal symudol gweddol

Trwydded ar y Safle?

Nac oes

Mannau o dan do

Ystafell ymweliadau Gerallt Gymro - Lled 135 modfedd   Hyd 232 modfedd

Trwydded ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Nac oes

Cynllun  o’r safle

Oes

Power ar gael ar y safle

Oes - pŵer or prif gyflenwad yn yr Ganolfan Ymwelwyr. Does dim gyflenwad yn y castell.

Dwr ar gael ar y safle

Oes- dŵr o’r prif gyflenwad

Caniatad i osod pegiau yn y llawr

Ni chaniateir pegiau yn y tir.

Unrhyw fannau cyfnedig?

Nac oes heblaw am yn ystod gwwaith cadwraeth neu gwaith cynnal a cadw