Skip to main content

Cynllun Llawr — Castell Harlech

Esiamplau o digwyddiadau ar y safle

 • Ail-greadau
 • Digwyddiadau cymunedol
 • Theatr/dangos ffilmiau yn yr awyr agored
 • Digwyddiadau corfforaethol
 • Cyngherddau

Gwybodaeth am Barcio

Mae system dalu ac arddangos yn y Castell. Mae dau safle ar gyfer pobl anabl a 23 lle arall.  Mae yna maes parcio’r traeth (sy’n codi tal am barcio) yn Harlech isaf ac i ddod o hyd i hyn, dilynwch yr arwyddion melyn ‘Parcio a Theithio’. Mae maes parcio talu ac arddangos ar gael yng nghanol y dref hefyd.

Cyrraedd y Safle

Does dim mynediad i’r safle ar gael i gerbydau ar hyn o bryd.

Mynediad i bobl sy’n chael yn anodd symud o gwmpas

Mae’n rhaid croesi pont wastad i gyrraedd y castell ac mae rhan fwyaf o’r llawr gwaelod yn hygyrch. Tu mewn i’r castell, mae arwynebeddau a grisiau anwastad.

Cyflesterau

 • Mae toiledau ar gyfer dynion/merched ar gael yn ogystal â chyfleusterau ar gyfer pobl sy’n cael trafferth symud
 • Ystafell newid babi
 • Mae byrbrydau ar gael o’r Caffi
 • Byrbrydau ar gael yn y siop anrhegion
 • Mae dolenni clywed cludadwy ar gael hefyd
 • Mae’r signal i ffonau symudol yn weddol
 • Mae Wi-Fi cyhoeddus ar gael
 • Caffi 
 • Shed feics
 • Pump Fflat Gwyliau Hunan Arlwyo.  Gellir archebu drwy Menai Holiday Cottages

Trwyddedau

Mae trwydded PRS a thrwydded Safle (nid ar gyfer bwyta nac yfed) yno

Mae gan y Caffi drwydded ar gyfer bwyta ac yfed

Mannau Tu Fewn

Does dim ar gael

Seremonïau Priodas a Phartneriaethau Sifil

Nid oes trwydded briodas gennym

Cynllun  o’r safle

Oes

Power ar gael ar y safle

Ar gael

Dwr ar gael ar y safle

Ar gael

A gaf i roi pegiau yn y ddaear?

Cewch – i ddyfnder o hyd at pedwar modfedd. Cynghorir pobl sy’n llogi i ddefnyddio pegiau sydd mor denau â phosibl i osgoi gwneud difrod.

A oes unrhyw ardaloedd cyfyngedig?

Oes - mae tŵr Porthdy’r Gogledd wedi’i gyfyngu oherwydd cyfyngiadau uchder ar hyd y grisiau. Bydd hefyd rhai ardaloedd o'r safle yn cyfyngedig yn ystod gwaith cadwraeth a gwaith cynnal a chadw.