Skip to main content

Cynllun Llawr — Castell Rhuddlan

Esiamplau o digwyddiadau ar safloeoedd

  • Cyngherddau roc
  • Digwyddiadau Calan Gaeaf
  • Ail-greadau
  • Jamboris sgowtiaid

Gwybodaeth meysydd parcio

Lleoedd parcio ar y safle ar gael i ryw 25 o geir ac un lle parcio dynodedig i bobl ag anabledd.

Mynediad i’r Safle

Dim mynediad i gerbydau.

Mynediad i bobl sy’n chael yn anodd symud o gwmpas

Mae’r tir yn wastad ac yn laswelltog. Mae’n cwympo heb amddiffyniad mewn mannau.

Cyfleusterau

  • Byrbrydau ar gael o'r siop anrhegion
  • Toiledau i'r ddau rhyw, i bobl anal a cyfleusterau newid babanod
  • Mae’r signal ffonau symudol yn weddol

Trwydded ar y Safle?

Trwydded alcohol, nid i’w yfed. Mae gan y safle drwyddedau PPL a PRS.

Mannau o dan do

Dim mannau o dan do i  gael

Trwydded ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Nac oes

Cynllun  o’r safle

Oes

Power ar gael ar y safle

Nac oes

Dwr ar gael ar y safle

Oes- dŵr o’r prif gyflenwad

Caniatad i osod pegiau yn y llawr

Oes – hyd at 110mm – 4 modfedd

Unrhyw fannau cyfnedig?

Mae mynediad yn cael ei rhwystro i’r waliau llen heblaw am y llwyfan gwylio. Dim mynediad y tu mewn i tŵr gullets. Bydd rhai ardaloedd o'r safle yn cyfyngedig yn ystod gwaith cadwraeth a gwaith cynnal a chadw.