Skip to main content

Cynllun Llawr — Gwaith Haearn Blaenafon

Esiamplau o digwyddiadau ar y safle

 • bandiau pres
 • cynghereddau awyr agored
 • corau
 • dramâu
 • ail-greadau
 • grwpiau’r Rhyfel Byd Cyntaf a’r Ail Ryfel Byd
 • grwpiau mewn gwisg oes Victoria
 • ffeiriau.

Gwybodaeth meysydd parcio

Mae lleoedd parcio ar gael tu allan i'r safle yn maes parcio cyfagos, digon i 40 o geir neu dri bws, yn rhad ac yn ganllath o'r fynedfa. Mae maes parcio wrth gefn 0.25 milltir i ffwrdd hefyd, a hynny yn rhad ac am ddim.

Mynediad i’r Safle

Rhai cyfyngiadau ar cerbydau yn cael mynediad i’r safle

Mynediad i bobl sy’n chael yn anodd symud o gwmpas

Mae'r safle’n un hygyrch ond bydd angen i’r ymwelwyr fod yn ymwybodol o wynebau anwastad. Mae’r mynediad i'r lefelau uchaf a’r safleoedd sain yn dilyn llethrau/graddiant serth a drysau cul ac mae yna risiau bas i gyrraedd y bythynnod.

Cyfleusterau

 • mae tŷ bach ar y safle, gan gynnwys cyfleusterau i’r rhai sydd â chyfyngiadau o ran symud o gwmpas.
 • mae dolen sain ar gael.
 • signal symudol da sydd ar gael yn y safle.

Trwydded ar y Safle?

Trwyddedau PPL, PRS a trwydded digwyddiadau ar gael ar y safle

Mannau o dan do

Rhai mannau, fel y Tŷ Castio, sy’n dal 80-100 o bobl. Mae lle i 5-10 o ymwelwyr yn y bythynnod sydd wedi’u dodrefnu.

Trwydded ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau  Sifil

Nac oes

Cynllun  o’r safle

Oes

Power ar gael ar y safle

Un soced fawr 63amp yn arwain at fwrdd dosbarthu ac iddo ddwy soced ddwbl 13 amp a dwy soced 3 phin glas 16 amp. Bydd gan y digwyddiad ei gyflenwad ei hun ar ei fesurydd ei hun.          

Dwr ar gael ar y safle

Oes – dŵr o’r prif gyflenwad

Caniatad i osod pegiau yn y llawr

Oes - hyd at 110mm – 4 modfedd o ddyfnder

Unrhyw fannau cyfnedig?

Nac oes heblaw am yn ystod gwaith cadwraeth a gwaith cynnal a chadw yn unig