Skip to main content

Esiamplau o digwyddiadau ar y safle

  • Digwyddiad Drysau Agored

Gwybodaeth meysydd parcio

Lle i chwech o geir barcio mewn cilfan yr chor arall i’r ffordd o ddechrau’r trac. Dim lee parcio dynodedig ar gael i bobl anabl

Mynediad i’r Safle

Chaiff cerbydau ddim dod i’;r safle gan ei fod  yn anghysbell mewn cae worth ochr afon rhyw hanner milltir o’r ffordd

Mynediad i bobl sy’n chael yn anodd symud o gwmpas

Mae’r tu fewn yr eglwys yn hygyrch i bawb ond dylsai ymwelwyr fod yn ymwybodol o'r tir anwastad i cyraedd y safle sydd ar draws tir fferm.

Cyfleusterau

Does dim cyfleusterau o gwbl.

Trwydded ar y Safle?

Nac oes

Mannau o dan do

Mae lle i 50 o bobl yn fras

Trwydded ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Nac oes

Cynllun  o’r safle

Nac oes

Power ar gael ar y safle

Un soced fawr 63amp yn arwain at fwrdd dosbarthu ac iddo ddwy soced ddwbl 13 amp a dwy soced 3 phin glas 16 amp. Bydd gan y digwyddiad ei gyflenwad ei hun ar ei fesurydd ei hun.  Capasiti yw 122 amp.        

Dwr ar gael ar y safle

Nac oes

Caniatad i osod pegiau yn y llawr

Oes – hyd at 110mm – 4 modfedd

Unrhyw fannau cyfyngedig?

Oes - Mae’r tir fferm cyfagos yn perthyn i Ystâd Rug ac mae llwybr troed cyhoeddus yn rhedeg drwyddo. Mae yna hefyd ardaloedd cyfyngedig ar y safle yn ystod gwaith cadwraeth a gwaith cynnal a chadw.