Skip to main content

Cynllun Llawr — Llys yr Esgob Tyddewi

Esiamplau o digwyddiadau ar safloeoedd

 • Cynhyrchiadau theatr
 • Cynhyrchiadau dawns
 • Gŵyl Fwyd Really Wild
 • Gŵyl Wein Dewi Sant
 • Perfformiadau côr cymunedol
 • Cynghereddau
 • Gwledoedd priodas

Gwybodaeth meysydd parcio

Prif faes parcio (Merivale) taith gerdded fer ar hyd ffordd ag arwyneb â rhai slops (300m) sy'n darparu ar gyfer 100 o geir a nifer o fannau anabl. Nid yw parcio y tu allan heneb yn gyfyngedig ond yn brysur yn ystod cyfnodau brig

Mynediad i’r Safle

Mynediad cyfyngedig i'r safle ar gyfer gerbydau.

Mynediad i bobl sy’n chael yn anodd symud o gwmpas

Dylai ymwelwyr fod yn ymwybodol bod y safle hwn yn wastad gan mwyaf gyda rhai llethrau ysgafn. Mae rhai camau I’r claddgelloedd. Mae rhaid fynd i fyny hedfan o risiau i cyraedd yr llawr cyntaf. 

Cyfleusterau

 • Mae lluniaeth ar gael o'r siop anrhegion.
 • Mae cyfleusterau tŷ bach ar gael, gan gynnwys cyfleusterau i'r rhai sy’n ei chael yn anodd symud o gwmpas.
 • Mae dolenni sain cludadwy ar gael,
 • Byrddau a meinciau ar gael.
 • Mae’r cysylltiad ar gyfer ffonau symudol ar y safle yn weddol.

Trwydded ar y Safle?

Trwydded alcohol, nid i’w yfed. Mae gan y safle drwyddedau PPL a PRS.

Mannau o dan do

Y prif gofnod mewnol ar y safle yw y West Range (to crommenog o dan crofft). Mae hyn yn cynnwys dwy ardal sydd yn cysylltu â'i gilydd ac yn gallu dal 90 o bobl, fodd bynnag, nad yw’n goleuo.

Trwydded ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Nac oes

Cynllun  o’r safle

Oes

Power ar gael ar y safle

Oes – un 63amp ac un 32amp

Dwr ar gael ar y safle

Oes- dŵr o’r prif gyflenwad

Caniatad i osod pegiau yn y llawr

Oes – hyd at 110mm – 4 modfedd

Unrhyw fannau cyfnedig?

Nac oes - heblaw am yn ystod gwaith cadwraeth, gwaith cynnal a chadw ac am rhai mathau o digwyddiadau