Skip to main content

Caiff ei gyhoeddi ddwywaith y flwyddyn ac mae ar gael yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Dyma gylchgrawn 48 tudalen sy’n llawn newyddion a hanesion am ein 130 o safleoedd hanesyddol a mwy — mwy na digon i fodloni disgwyliadau uchel ein darllenwyr.

Ceir amrywiaeth fawr o fewn ein cynulleidfa, o deuluoedd 2.4 o blant hyd at gyplau a’r henoed. Mae ein cylchgrawn yn cynnig cyfle arbennig i hysbysebwyr i gysylltu ag oddeutu 35,000 o ymwelwyr sy’n mwynhau tripiau gwych i’n henebion hyd a lled Cymru.