Skip to main content

Un o’n prif uchelgeisiau yw gwella’r profiad i ymwelwyr, ac rydym wedi ymrwymo i weithio gyda’r celfyddydau er mwyn gwneud hyn ac er mwyn cael y safleoedd sydd yn ein gofal i gael eu gwerthfawrogi a’u deall fwy, ac i ennyn brwdfrydedd tuag atynt.

Mae safleoedd Cadw yn cynnwys mannau lle’r oedd sgiliau celf a chrefft a’u cynnyrch yn rhan o wead y safle, neu’n rhan annatod o’r bywydau a fu fyw yno. Felly rydym yn awyddus i ddod â’r celfyddydau’n ôl i’r safleoedd er mwyn ysbrydoli ymwelwyr i feddwl am henebion a safleoedd mewn ffordd wahanol.

Rydym yn annog artistiaid i gysylltu â’n tîm digwyddiadau i drafod sut i arddangos eu gwaith yn ein safleoedd drwy arddangosfeydd dros dro i ddibenion anfasnachol. Anfonwch neges e-bost i cadwevents@llyw.cymru i drafod ac i wneud trefniadau.