Skip to main content

Esiamplau o digwyddiadau ar y safle

  • diwrnodau agored cymunedol
  • digwyddiadau adrodd storïau
  • ymweliadau ysgolion
  • Y Cogydd Hanes
  • Drysau Agored
  • Thaith Gerdded Fawr Cymru.

Gwybodaeth meysydd parcio

Mannau parcio pwrpasol gyferbyn â'r brif fynedfa, gyda thaith gerdded fer 30 m ar draws y ffordd i'r fynedfa. Mae chwe lle parcio wedi’u marcio, tri lle parcio wedi’u marcio i bobl anabl a digon o le i barcio bws.

Mynediad i’r safle

Does dim cerbydau yn cael mynediad i’r safle

Mynediad i bobl sy’n chael yn anodd symud o gwmpas

Mae Cae’r Gors yn hygyrch i’r rhai sy’n ei chael yn anodd symud o gwmpas. Mae yna ymyl fach ar riniog y tŷ, ond mae’n hawdd mynd drosti mewn cadair olwynion.

Cyfleusterau

  • mae byrddau picnic
  • mynediad i gadair olwynion
  • derbyniad gweddol i ffonau symudol ar gael ar y safle
  • mae toiledau gwryw / benyw ar gael ar y safle gan gynnwys cyfleusterau i’r rhai sy’n ei chael yn anodd symud o gwmpas.

Trwydded ar y safle?

Mae gan y safle drwydded PRS a PPL. Mae ganddo drwydded safle hefyd ar gyfer digwyddiadau (nid trwydded yfed

Mannau o dan do

Llecyn 20x20m ar gael, o’r enw y Caban, a all gynnwys 30-40 o seddau ac sydd â chadeiriau/byrddau ynddo. Y tu mewn i’r Caban, mae yna bŵer a gwers a theledu sgrin wastad fawr a chwaraeydd dvds, bwrdd gwyn rhyngweithiol a thaflunydd digidol.

Trwydded ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau  Sifil

Nac oes

Cynllun o’r safle

Oes

Power ar gael ar y safle

Oes — pŵer or prif gyflenwad

Dwr ar gael ar y safle

Oes —  dŵr o’r prif gyflenwad

Caniatad i osod pegiau yn y llawr

Ni chaniateir pegiau yn y tir.

Unrhyw fannau cyfnedig?

Oes — nid yw’r tu mewn i’r tŷ yn addas iawn i’w logi ar gyfer grwpiau / digwyddiadau ond mae o’n addas i ymweliadau gan grwpiau bach. Does dim ardaloedd cyfyngedig arall heblaw am yn ystod gwaith cadwraeth neu gweaith cynnal a chadw.