Skip to main content

Esiamplau o digwyddiadau ar y safle

  • Arddangosfeydd adar ysglafaethus 
  • Ail-greadau
  • Dramâu a straeon
  • Cynghereddau
  • Arddangosfeydd cerflun

Gwybodaeth meysy dd parcio

Mae gan y safle ryw 10 lle parcio gan gynnwys un lle parcio i bobl anabl. Mae’r rhain tuag 20 llath o’r fynedfa. Mae maes parcio cyhoeddus ar gael yn rhad ac am ddim 500 llath i fwrdd.

Mynediad i’r Safle

Does dim modd i gerbydau ddod i’r safle.

Mynediad i bobl sy’n chael yn anodd symud o gwmpas

Dim ond llawr cyntaf y castell y gall ymwelwyr ei gyrraedd os ydyn nhw’n ei chael yn anodd symud o gwmpas. Dylai’r ymwelwyr fod yn ymwybodol o’r llethr i’r brif fynedfa er mwyn cael dod i’r safle a wynebau glasswellt / graean ar y safle.

Cyfleusterau

  • Mae toiledau ar gael gan gynnwys cyfleusterau i ymwelwyr sy’n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Mae cyfleusterau newid babanod ar gael
  • Dolenni clywed ar gael
  • Meinciau

Trwydded ar y Safle?

Mae gan y safle drwyddedau PPL a PRS. Mae ganddo drwydded safle hefyd

Mannau o dan do

Nac oes

Trwydded ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau  Sifil

Nac oes

Cynllun  o’r safle

Oes

Power ar gael ar y safle

Oes - pŵer or prif gyflenwad ar gael yn yr ystafell arddangosfa.

Dwr ar gael ar y safle

Nac oes

Caniatad i osod pegiau yn y llawr

Oes - Rhaid i begiau beidio â mynd mwy na 110mm/4 modfedd i’r tir.

Unrhyw fannau cyfnedig?

Nac oes heblaw am yn ystod gwaith cadwraeth a gwaith cynnal a chadw.