Skip to main content

Esiamplau o digwyddiadau ar y safle

  • Digwyddiadau adrodd storïau
  • Digwyddiadau hanes byw
  • Arddangosfeydd adar ysglafaethus
  • Pherfformiadau theatr awyr agored

Gwybodaeth meysydd parcio

Mae maes parcio ar y safle sy'n cynnwys 25-30 o leoedd.

Mynediad i’r Safle

Mynediad cyfyngedig i'r safle i gerbydau.

Mynediad i bobl sy’n chael yn anodd symud o gwmpas

Mae rhai rhannau o'r heneb yn hygyrch i ymwelwyr sydd ag anabledd ond does dim mynediad i lefelau uchaf yr heneb gofrestredig i’r sawl sy’n defnyddio cadair olwynion oherwydd y grisiau. Mae yna cymysgedd o arwynebau glasswellt a graean ar y safle.

Cyfleusterau

  • Mae yna doiledau hygyrch i gwryw/benyw o fewn tiroedd y castell.
  • Ceir dau fwrdd picnic ac un adran isel sy’n addas ar gyfer cadair olwynion.

Trwydded ar y Safle?

Mae gan y safle drwyddedau PPL a PRS.

Mannau o dan do

Mesuriadau'r ystafelloedd mewnol ar y llawr isaf 6' X 7’ a 4' X 7' i lawr ac mae'r ystafelloedd ar y llawr uwchben yn mesur 8' X 7' ac ' 12' X 7'. Mae gan yr ystafelloedd hyn ychydig bach o ddodrefn ond gall y dodrefn gael eu symud yn erbyn y waliau neu eu defnyddio

Trwydded ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Nac oes

Cynllun  o’r safle

Oes

Power ar gael ar y safle

Oes - Cyflenwad pwer o'r prif gyflenwad i gael. Mae'r dau ystafell i lawr y grisiau yn cael 4 soced ar y wal yn pob un ac mae gan yr ystafell i fyny'r grisiau 4 soced ar y llawr.

Dwr ar gael ar y safle

Nac oes

Caniatad i osod pegiau yn y llawr

Oes – hyd at 110mm – 4 modfedd

Unrhyw fannau cyfnedig?

Nac oes heblaw yn ystod gwaith cadwraeth a gwaith cynnal a chadw.