Skip to main content

Esiamplau o digwyddiadau ar safloeoedd

 • Dramâu
 • Ail-greadau
 • Opera
 • Chyngherddau corau meibion
 • Ffotograffiaeth lleoliad
 • Ffilmio
 • Arddangosiadau ffilmio
 • Sioeau ceir clasurol

Gwybodaeth meysydd parcio

Lleoedd parcio i ryw 280 o geir ar gael ar dir y castell. Does dim lle parcio dynodedig ar gael i bobl anabl. Does dim lle parcio dynodedig i fysiau, ond mae yna ddigon o le.

Mynediad i’r Safle

Gall cerbydau ddod i’r safle gyda cyfyngiadau. Y cyfyngiad pwysau yw rhyw 40 tunnell ond faniau neu lorïau bach yn unig am fod yna waith maen sy’n estyn allan.

Mynediad i bobl sy’n chael yn anodd symud o gwmpas

Y tu mewn i’r heneb ceir lawntiau glasswellt, tir dan raean a lloriau cobls carreg. Mae yna risiau yn yr heneb sy’n golygu mai cyfyngedig yw’r mynediad mewn cadair olwynion.

Cyflesterau

 • Byrbyrau ar gael o'r siop anrhegion
 • Cyfleusterau newid babanod
 • Siop anrhegion
 • Toiledau
 • Toiledau pobl anabl
 • Dolen glywed gludadwy
 • Cownteri isel
 • Un drws â phŵer i’w agor
 • Meinciau ar gael
 • Mae’r signal i ffonau symudol yn dda

Trwydded ar y Safle?

Trwydded alcohol, nid i’w yfed. Mae gan y safle drwyddedau PPL a PRS.

Mannau o dan do

Oes - Mae dau siambrau yn y porthdu ar gael ac mae yna hefyd ystafell o dan crofft.

Trwydded ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau  Sifil

Nac oes

Cynllun  o’r safle

Oes

Power ar gael ar y safle

Un soced ddwbl 13 amp sy’n saff rhag y tywydd. Wedi’i gosod ar wal allanol y tu cefn i’r ganolfan ymwelwyr.

Dwr ar gael ar y safle

Nac oes

Caniatad i osod pegiau yn y llawr

Oes – hyd at 110mm – 4 modfedd

Unrhyw fannau cyfnedig?

Nac oes heblaw am yn ystod gwaith cadwraeth a gwaith cynnal a chadw.