Skip to main content

Esiamplau o digwyddiadau ar y safle

  • Ail-greadau
  • Ffeiriau canoloesol
  • Dramâu awyr agored
  • Cynghereddau
  • Ffeiriau y pentref

Gwybodaeth meysydd parcio

Ceir deg lle parcio 10 llath i ffwrdd o'r fynedfa.

Mynediad i’r Safle

Caniateir cerbydau ar y safle o dan gyfyngiadau.

Mynediad i bobl sy’n chael yn anodd symud o gwmpas

Mae'r safle yn hygyrch i'r rhai sy’n ei chael yn anodd symud o gwmpas ond mae yna cymysgedd o wynebau glaswellt a graen a dim ond cerddwyr fydd yn gallu cyrraedd pob lefel ar y safle.

Cyfleusterau

  • Mae toiledau gwryw / benyw ar gael gan gynnwys cyflesterau i'r rhai sy’n ei chael yn anodd symud o gwmpas.
  • Byrbrydau ar gael i’w phrynu yn y siop anrhegion
  • Mae cyfleusterau newid babanod ar gael a dolenni clywed symudol a meinciau.
  • Mae’r safle yn cael safon signal gweddol i ffonau symudol.

Mae’r cyfleusterau hyn dim dim are gael yn ystod tymhorau y Gaeaf pryd mae’r Canolfan Ymwelwyr ar gau.

Trwydded ar y Safle?

Trwyddedau PPL a PRS. Trwydded safle ar gael hefyd.

Mannau o dan do

Nac oes

Trwydded ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Nac oes

Cynllun  o’r safle

Oes

Power ar gael ar y safle

Oes- pŵer or prif gyflenwad

Dwr ar gael ar y safle

Oes -  dŵr o’r prif gyflenwad

Caniatad I osod pegiau yn y llawr

Oes - Rhaid i begiau beidio â mynd mwy na 110mm/4 modfedd i’r tir.

Unrhyw fannau cyfnedig?

Nac oes  heblaw am yn ystod gwaith cadwraeth a gwaith cynnal a chadw.