Skip to main content

Esiamplau o digwyddiadau ar y safle

  • Ail-greadau
  • Ffeiriau canoloesol
  • Dramâu awyr agored
  • Cynghereddau
  • Ffeiriau y pentref

Gwybodaeth meysydd parcio

Ceir deg lle parcio 10 llath i ffwrdd o'r fynedfa.

Mynediad i’r Safle

Caniateir cerbydau ar y safle o dan gyfyngiadau.

Mynediad i bobl sy’n chael yn anodd symud o gwmpas

Mae'r safle yn hygyrch i'r rhai sy’n ei chael yn anodd symud o gwmpas ond mae yna cymysgedd o wynebau glaswellt a graen a dim ond cerddwyr fydd yn gallu cyrraedd pob lefel ar y safle.

Mannau o dan do

Nac oes.

Trwydded ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Nac oes

Cynllun  o’r safle

Oes.

Power ar gael ar y safle

Nac oes.

Dwr ar gael ar y safle

Nac oes.

Caniatad I osod pegiau yn y llawr

Oes - Rhaid i begiau beidio â mynd mwy na 110mm/4 modfedd i’r tir.

Unrhyw fannau cyfnedig?

Nac oes  heblaw am yn ystod gwaith cadwraeth a gwaith cynnal a chadw.