Skip to main content
Siambr Gladdu Bryn Celli Ddu
Wedi ei gyhoeddi
15 Meh 2021

Ni fydd dathliadau heuldro’r haf ym meddrod cyntedd Bryn Celli Ddu ar Ynys Môn yn cael ei gynnal eleni oherwydd y pandemig coronafirws.

Mae Cadw, y gwasanaeth amgylchedd hanesyddol i Lywodraeth Cymru, y sefydliad sy’n rheoli’r safle ar Ynys Môn, gogledd-orllewin Cymru, wedi dweud y bydd y safle ar gau i’r cyhoedd dros benwythnos 18–22 Mehefin.

Wrth gyhoeddi’r newyddion ar gyfryngau cymdeithasol, dywedodd Cadw: “Oherwydd natur y safle ym Mryn Celli Ddu, gyda’i chyntedd hir a chul, bu’n rhaid i ni wneud y penderfyniad anodd i ganslo dathliadau heuldro haf eleni ar y safle. Er ein bod yn deall y bydd llawer yn siomedig gyda’r penderfyniad anochel hwn, rydym yn mawr obeithio y bydd pawb yn gallu ymuno â’r dathliadau eto yn 2022. Peidiwch â theithio i Bryn Celli Ddu dros benwythnos heuldro’r haf gan y bydd y safle ar gau.”

Ychwanegodd y trefnwyr y penderfynwyd canslo’r digwyddiad, a gynhelir fel arfer ar Mehefin 21, ar ôl ymgynghori â’r gymuned, a Gorchymyn Derwyddon Ynys Môn.

Dywedodd Pennaeth Derwydd Ynys Môn, Kristopher Hughes: “Oherwydd y sefyllfa bresennol, rydym yn cefnogi penderfyniad Cadw i ganslo dathliad heuldro’r haf ym Mryn Celli Ddu”.