Skip to main content
Castell Cas-gwent
Wedi ei gyhoeddi
16 Ion 2023

Gwahoddir datganiadau o ddiddordeb gan weithredwyr posibl ar gyfer uned arlwyo symudol  Castell Cas-gwent cytundeb 3 blynedd o Ebrill 2023.

Mae Cadw yn edrych yn barhaus ar ddatblygu ffrydiau refeniw er mwyn helpu i gefnogi ei waith ac er budd cymunedau lleol. Fel y cyfryw, amcan darparu uned arlwyo symudol yng Nghastell Cas-gwent yw cynnig cyfle gwirioneddol a sylweddol, a hynny’n ddelfrydol ar gyfer busnes lleol, annibynnol.

Mae uned arlwyo dros dro Castell Cas-gwent ar gael ar unwaith a’r gobaith yw y bydd yn cael ei rhedeg o 1 Ebrill, 2023, gan weithredwr trydydd parti a ddewisir yn dilyn y broses ‘Datgan Diddordeb’ hon.

Noder. Bydd cyflenwad pŵer a dŵr ar gael ar y safle. Dylai gweithredwyr amlinellu eu barn ar sut y gellid rhedeg yr uned symudol wrth ymateb i'r Datganiad Diddordeb hwn.

Rhaid anfon pob datganiad diddordeb i cadwcommercial@gov.wales i’w dderbyn erbyn 26 Chwefror 2023 fan bellaf.