Skip to main content
Wedi ei gyhoeddi
01 Ebr 2020

Oherwydd yr amgylchiadau eithriadol yn ymwneud â phandemig y Coronafeirws (COVID-19), ni ellir prosesu post arferol a anfonir i swyddfa Cadw yn Nantgarw yn rheolaidd ar hyn o bryd. Er mwyn osgoi unrhyw oedi wrth drin gohebiaeth statudol a/neu gyffredinol, anfonwch gopi electronig at y derbynnydd dan sylw neu at brif gyfeiriad e-bost Cadw cadw@llyw.cymru.

Diolch am ddeall.