Skip to main content
Wedi ei gyhoeddi
23 Rhag 2022

Mae Llys a Chastell Tretŵr noson o straeon ysbryd ar 21 Rhagfyr — heuldro’r gaeaf — gan groesawu ymwelwyr i ymgynnull o amgylch tân agored cegin ganoloesol Tretŵr a rhannu gwydraid o win cynnes neu gwpaned melys o siocled poeth.

Cafwyd straeon oedd yn frith o drasiedi yn gysylltiedig â safle Llys Tretŵr ei hun a straeon gwerin hynafol am gariadon yn cael eu gwrthod, digwyddiadau treisgar a rhyfedd ac ymweliadau gan ysbrydion â’r byw a oedd wedi cyflawni troseddau anfaddeuol.

Diolch i bawb a fynychodd (gwerthwyd pob tocyn ar gyfer y ddau berfformiad). Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich croesawu i’n digwyddiad nesaf.

Diolch

Tîm adrodd straeon Cadw.

Cofrestru ar gyfer ein cylchlythyr