Skip to main content
Wedi ei gyhoeddi
08 Chwef 2021

Ymunwch â swyddogion prosiect, cyfranogwyr a sefydliadau partner Treftadaeth Ddisylw? ar 19 a 20 Chwefror 2021 ar gyfer cynhadledd am ddim ynglŷn â chreadigrwydd, treftadaeth a phobol ifanc.

Mae Treftadaeth Ddisylw? yn brosiect a ariennir gan Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ledled Cymru sydd â'r nod o ymgysylltu â grwpiau o bobol ifanc a'u hannog i daflu goleuni ar y dreftadaeth anghofiedig yn eu hardaloedd lleol.

Bydd y digwyddiad ar-lein yn dathlu rhywfaint o'r gwaith creadigol y mae'r bobol ifanc wedi'i wneud, ac yn tynnu sylw at yr hyn y mae cyfranogwyr a sefydliadau wedi'i gael o'r prosiect.

Mae'r digwyddiad hwn wedi'i anelu at ddwy gynulleidfa — pobol ym maes treftadaeth sydd am wneud mwy o waith gyda phobol ifanc ac unrhyw un sy'n gweithio, gwirfoddoli neu ymgysylltu â phobol ifanc sy'n chwilio am gyfleoedd iddynt. 

Bydd yn dangos rhai o'r gweithgareddau y mae'r prosiectau wedi bod yn eu gwneud ac yn cynnig cyngor ymarferol ar brosiectau treftadaeth ieuenctid.

Bydd amrywiaeth o sesiynau 'ymarferol' hefyd a bydd y gynhadledd yn dod i ben gyda myfyrdodau ar etifeddiaeth barhaol y prosiect wrth iddo ddirwyn i ben ym mis Mawrth 2021.

Dyweodd Polly Groom, swyddog prosiect Treftadaeth Ddisylw? Cadw:

"Mae Treftadaeth Ddisylw? wedi bod yn brosiect anhygoel i weithio arno, ac rydym i gyd wedi dysgu cymaint ar hyd y ffordd. Hoffwn feddwl y bydd y gynhadledd yn rhoi ychydig o ysbrydoliaeth - byddwn wrth fy modd yn gweld pobol yn mynd i ffwrdd a meddwl "waw! Dylem wneud hynny!" 

"Mae yna weithwyr ieuenctid nad ydynt efallai wedi meddwl am y cyfleoedd y gall prosiectau treftadaeth eu cynnig, a sefydliadau treftadaeth sy'n brawychu wrth ddechrau gweithio gyda phobol ifanc — rwy'n gobeithio y byddant i gyd yn dod o hyd i rywbeth ysbrydoledig.

"A faint o gynadleddau eraill sy'n cael sesiwn allweddol a gyflwynir gan artist geiriau llafar, bardd ac actifydd gwych?!"

 

Mae'r atodlen ddrafft yn cynnwys:

Dydd Gwener 19 Chwefror

Treftadaeth Ddigariad? — Pwy ydym ni, sut olwg sydd ar y prosiectau, a'r bobol ifanc dan sylw

Sut i gymryd rhan mewn Prosiect Treftadaeth Ieuenctid a pham?

Gweithio mewn Partneriaeth

Prif araith — Rufus Mufasa

 

Dydd Sadwrn 20 Chwefror

Treftadaeth Ddigariad? — Pwy ydym ni, sut olwg sydd ar y prosiectau, a'r bobol ifanc dan sylw

Pobol ifanc, Creadigrwydd a Threftadaeth

Swyddogion Prosiect Clwb yr Archaeolegwyr

Ifanc yng Nghymru a chyfranogwyr ifanc o Treftadaeth Ddisylw? yn rhannu eu huchafbwyntiau, canfyddiadau allweddol, a chyflwyno eu prif gynghorion ar gyfer cynnal prosiectau llwyddiannus.

Sut i archebu

Tocyn(nau) am ddim i Dreftadaeth Ddisylw? Archebir ar gyfer Cynhadledd Creadigrwydd, Treftadaeth a Dysgu Pobol Ifanc drwy Eventbrite:

Archebu tocynnau

Bydd y gynhadledd yn cael ei chyflwyno dros Zoom a gall cynrychiolwyr fod yn bresennol yn ystod rhan o’r diwrnodau neu’r diwrnodau llawn — nid yw'n ofynnol bod yn bresennol yn y gynhadledd gyfan.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â swyddog prosiect Treftadaeth Ddisylw?, Polly Groom: Polly.groom@llyw.cymru neu

Ewch i StoryMaps Treftadaeth Ddisylw? Treftadaeth 15 munud