Skip to main content

Mae Cadw hefyd yn golygu gwarchod. A dyna’n union beth rydym yn ei wneud. Rydym yn gweithio dros amgylchedd hanesyddol hygyrch ac wedi ei warchod yn dda i Gymru. 

Darganfyddwch beth rydym yn ei wneud, y rheswm dros ei wneud a sut y gallwch weithio gyda ni i’w gyflawni.

Yn yr adran hon

Gyrfaoedd
Trwy weithio gyda Cadw, cewch gyfle i gyfrannu at warchod amgylchedd hanesyddol Cymru.
Ymchwil a Phrosiectau
Mae llawer o brosiectau a rhaglenni Cadw yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o orffennol Cymru.
Partneriaethau
Dyma rai o’r grwpiau y gweithiwn gyda hwy i warchod a hyrwyddo’r amgylchedd hanesyddol
Gwerthu i Cadw
Fel rhan o'n gwaith i warchod a diogelu treftadaeth adeiledig Cymru, mae angen i Cadw brynu ystod o waith, gwasanaethau a nwyddau.