Skip to main content

Castell Caernarfon — Canllaw Mynediad

Croeso i’n tudalen fynediad sydd wedi’i dylunio i’ch helpu i gynllunio eich diwrnod allan a darparu’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch, anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ein tîm a fydd yn hapus i helpu:

Ebost: CaernarfonCastle@llyw.cymru    Ffôn: 03000 252239

Ymweld â Castell Caernarfon

Does dim maes parcio pwrpasol gan y castell, ond mae dau faes parcio cyhoeddus cyflogedig gerllaw ac eraill ledled y dref. Mae llefydd hygyrch ym mhob maes parcio: Golwg mapiau Google

If parking in the quayside carpark, the journey to the castle includes navigating a steep incline to reach the King’s Gate entrance.

 

Tan Hydref 2022 mae mynediad at y ganolfan ymwelwyr i fyny 25 o risiau ac mae 25 o risiau eraill  i'r heneb. Rydym yn gwneud gwaith i warchod y castell a gwella profiad yr ymwelydd ar hyn o bryd (gan gynnwys lifft newydd i lefelau uchaf y castell).

Yn anffodus, rhwng nawr a hydref 2022 ni fydd toiledau hygyrch yng Nghastell Caernarfon.

Mae modd mynd i'r toiledau i ymwelwyr drwy res o risiau cul. Does dim cyfleusterau newid babanod. Mae toiledau cyhoeddus yn cynnwys toiledau hygyrch y tu allan i'r castell ar Fryn y Castell (angen allwedd radar) a chyfleusterau newid babanod hefyd

Mae'r tiroedd yn cynnwys ardal laswelltog wedi'i chropio a llwybrau sy'n arwain at wahanol ardaloedd o fewn y castell.

Mae gan Gastell Caernarfon nifer o dyrau tal a phorthfeydd, ac, o ganlyniad, llawer o risiau. Gellir mwynhau'r castell ar lefel y ddaear, ond mae mynediad i lawer o'r safle drwy risiau troellog serth, cul, gyda rhai ohonynt yn anwastad, gan gynnwys llwybrau’r waliau a rhai ystafelloedd mewnol. Drwy'r castell mae grisiau trothwy wrth ddrysau a drysau isel

O hydref 2022, bydd rhan o lefel y llwybr wal uchaf rhwng y Granar a'r Tŵr Ffynnon a llwybr gwylio newydd y castell yn hygyrch i bawb wrth i ni gwblhau ein prosiect i osod lifft yn nhŵr porth y Brenin. (byddwch yn ymwybodol bod terfyn lled yn berthnasol i gael mynediad i'r ardal lifft ar lefel y ddaear)

Cynllun Llawr — Castell Caernarfon

Taith sain   
Caffi
Diffibriliwr
Powlen i gŵn                                                   
Canllawiau print bras
Gofodau sain gref/goleuadau sy'n fflachio 
Parcio ar gyfer pramiau a sgwteri 
Cyfleusterau picnic 
Dolenni sain cludadwy
Gorsaf ail-lenwi dŵr

Mae tywysydd sain ar gael i’w brynu wrth gyrraedd y ganolfan ymwelwyr.
Yes
Nac oes
Dŵr ar gael ar gais
Nac oes
Cyflwyniad clyweledol uchel o fewn Tŵr y Gogledd-ddwyrain gyda goleuadau sy'n fflachio
Nac oes
Oes
Oes
No