Skip to main content

Ardaloedd cadwraeth

Mae dros 500 o ardaloedd cadwraeth yng Nghymru wedi’u dynodi gan awdurdodau cynllunio lleol dan ddarpariaethau Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990. Mae is-ddeddfwriaeth yn darparu ar gyfer gweithredu’r Ddeddf yn fanwl.

Deddfwriaeth sylfaenol

Is-ddeddfwriaeth