Skip to main content

Arferai fod yn dafarn, â seler, stabl ceffylau a llofft wair.

Siopau Gwib – Mae Canhwyllau Bridge Park yn uned 2 a’u hamrywiaeth o ganhwyllau, teclynnau diffiwsio a thodiadau, y cyfan wedi ei wneud â llaw yn Ninbych. Mae Tecstiliau Tegfan yn uned 4 a’u hamrywiaeth o grefftau ac arddangosiadau.

Rhif 12 a 14 Sgwâr y Neuadd, Dinbych, LL16 3NU

Yng Nghanol y Dref. Mae bysus yn stopio ar y Stryd Fawr. Bysus 51 a 52 i Ddinbych.

Tu ôl i Lyfrgell Dinbych.


Prisiau

Am Ddim