Skip to main content

Adeilad yr Institiwt yw cartref swyddfeydd a siambr cyngor y dref, a bu unwaith yn gartref i faddondy cyhoeddus y dref.

Mae nifer o ystafelloedd yn adrodd hanes y dref, yn cynnwys casgliad anferth o ddarluniau.

Mae Adeilad yr Institiwt wedi ei leoli oddi ar Stryd Bangor: dilynwch Stryd Bangor nes i chi gyrraedd Banc Barclays. Edrychwch dros y ffordd o ddrws Barclays, ac fe welwch allt. Mae drysau Adeilad yr Institiwt wedi eu lleoli ar y dde wrth i chi ddringo’r allt.

Mae esgynfa i’r anabl ar gael (byddai’n well pe baech yn ein hysbysu o flaen llaw os am ei defnyddio).


Prisiau

Am Ddim