Skip to main content

Dechreuodd yr adeilad fel Ysgol Gynradd Sirol Fron Goch yn 1877, ac fe'i adeiladwyd o galchfaen lleol.  Troswyd yr adeilad yn Lys Ynadon a swyddfeydd yn 1987, ond fe'i caewyd yn 2013. Mae un o'r llysoedd ynadon a'r celloedd yn dal yn yr adeilad. Mae'r adeilad bellach yn gartref i Amgueddfa Dinbych ac Archif Cymunedol Dinbych.

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.visitdenbigh.co.uk 

Cyfeiriad: Amgueddfa Dinbych, Grove Rd., Denbigh, LL16 3UU.

Y safle bws agosaf: 300m yn Vale Street. Gwasanaethau bws 51, 52 i Ddinbych.

Mae'r fynedfa o lôn goch yn cydymffurfio â'r ddeddf gwahaniaethu ar sail anabledd. 


Prisiau

Am Ddim
Categori Price