Skip to main content
 

Mae'r Amgueddfa yng nghanol pentref Llangernyw yn adlewyrchu hanes Syr Henry Jones pan oedd yng gweithio gyda'i dad yng ngweithdy'r crydd ac yna mynd ymlaen i fod yn athro a darlithydd. Ceir bordiau yn llawn lluniau o'i hanes a gellir gweld ei gartref fel yr oedd ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Arddangosfa ar yr Eisteddfod Genedlaethol.     

Byddwn yn cael paned a chacen a raffl yn y digwyddiad.

Cyfeiriad: Sir Henry Jones Museum, Y Cwm, Llangernyw, Abergele, Conwy, LL22 8PR.

Cyfarwyddiadau - Cymerwch y ffordd fawr A5488 o Lanrwst am Abergele.Mae pentref Llangernyw tua 8 milltir oddi yma. Mae'r Amgueddfa ar yr ochr chwith yng nghanol y pentref. Mae yna faes parcio ar y llaw dde ger Canolfan Bro Cernyw.  

O Abergele cymerwch y ffordd fawr A548 tuag at Lanrwst. Mae pentref Llangernyw tua 10 milltir oddi yno. Gallwch barcio ym maes parcio Canolfan Bro Cernyw ar yr ochr chwith.

Nid yw'n addas ar gyfer cadeiriau olwyn oherwydd fod grisiau serth oddi mewn a'i fod yn rhestredig i'w addasu.


Prisiau

Am Ddim