Skip to main content

Mae Archifau Morgannwg yn gwasanaethu awdurdodau Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg. Mae’n casglu ac yn cadw dogfennau cyhoeddus o’r ardal yn dyddio o’r 12fed ganrif hyd heddiw ac yn sicrhau eu bod ar gael. Cedwir dros 12km o ddogfennau yn ystafelloedd sicr y cyfleuster pwrpasol.

Mae mwy o wybodaeth am Archifau Morgannwg yn www.glamarchives.gov.uk Dewch i ddarganfod beth yw pwrpas archifau, a sut mae’r cyfan yn gweithio! 

Bydd teithiau tu ôl i’r llen yn dechrau am 10am, 11.30am a 1pm. Cysylltwch â ni i archebu eich lle!

Byddwn yn arddangos technegau cadwraeth yn ein stiwdio.

Gallwch archwilio dogfennau sy’n cofnodi cannoedd o flynyddoedd o hanes Morgannwg.

Bydd staff wrth law i gynnig cyngor ac arweiniad ar ddechrau a chynnal eich ymchwil – boed hynny’n hanes lleol, hanes tŷ, hanes teulu, prosiect ysgol neu brifysgol, neu unrhyw beth arall!

Mae’r holl ddigwyddiadau hyn ar gael yn rhad ac am ddim, ac mae croeso i chi alw heibio unrhyw bryd rhwng 10am a 2pm.

Cysylltwch â ni i archebu eich lle YN RHAD AC AM DDIM.

E-bost: glamro@cardiff.gov.uk

Ffôn: 029 2087 2299

Mae cyfarwyddiadau ar gyrraedd yr Archifau, gan gynnwys map, ynghyd â manylion trafnidiaeth gyhoeddus a mannau parcio ar gael yn: 

https://glamarchives.gov.uk/visiting-us/


Prisiau

Am Ddim