Skip to main content

Saf Archifdy Caernarfon ar Doc Fictoria yng Nghaernarfon. Agorwyd yr adeilad yn 1982 fel archifdy pwrpasol. Mae’n gartref i 800 mlynedd o hanes Sir Gaernarfon.

Bydd modd i’r cyhoedd weld arddangosfeydd a deunydd gwreiddiol yn ogystal â chael eu tywys o amgylch yr adeilad i weld sut ydym yn cadw dogfennau a hefyd eu hatgyweirio.

Cyfeiraid: Archifdy Caernarfon, Doc Fictoria, Caernarfon, LL55 1SH.

O’r de neu’r gogledd ar hyd yr A487 pan gyrhaeddwch gyrchfan ar waelod y ffordd osgoi dilynwch yr arwyddion tuag at Doc Fictoria / Archifdy / Galeri.


Prisiau

Am Ddim