Skip to main content

Mae Bryn y Parc yn adeilad rhestredig Gradd 2* ac mae'n dŷ tref cynnar pwysig o ganol yr 16eg ganrif.

Mae'r pren yn y rhan hynaf o'r tŷ yn dyddio nôl i 1540 ac mae'r pren yn yr estyniadau diweddarach yn dyddio nôl i hyd at 1580.

Mae'r adeilad wedi dioddef o tan yn 2002. Mae gwaith cadwraeth ac adfer gan y perchenog wedi troi'r adeilad mewn i llety newydd.

Bydd Tom Smith ar gael i ateb cwestiynnau.

www.visitdenbigh.co.uk

Cyfeiriad: Bryn y Parc, Park Street, Dinbych, LL16 3DB.

Safle bws ar Stryd Fawr. Bws 51, 52 i Ddinbych.


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 28 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 29 Medi 2019
10:00 - 16:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad