Skip to main content

Adeilad Normanaidd yw Cadeirlan Casnewydd yn bennaf, a chanddi sylfeini Sacsonaidd, a ddechreuodd tua 500OC fel man addoli Cristnogol ar ben Stow Hill, Casnewydd. Mae yma borth bwaog arbennig o hyfryd, corff sy’n nodweddiadol Normanaidd (tua 1080), a thŵr canoloesol sy’n cynnig golygfa anhygoel o’r ardal. Mae ychwanegiadau modern fel ffenest liw a reredos gan John Piper (1962). Bydd teithiau o’r tŵr – i grwpiau o hyd at 10 o bobl. Mae 113 gris i fynd i’r top, ac mae golygfeydd godidog o ardal Casnewydd, y bryniau cyfagos a Sianel Bryste. Mae’r teithiau ar gael rhwng 10am - 11.30am a 1.30pm-3.30pm. Am hanner dydd bydd datganiad organ.

Cyfeiriad: Bryn Stow, Casnewydd, NP20 4EA.

Cyfarwyddiadau mewn car: (SatNav, mewnbynnwch NP20 4EA). O'r M4 Cyffordd 27 dilynwch arwyddion "Canol Tref/ Dinas Casnewydd". Wrth y gylchfan nesaf, cymerwch yr ail allanfa. Ewch ymlaen ar hyd y ffordd hon (heibio 2 set o oleuadau traffig) nes y byddwch yn gweld Ysbyty St Woolos ar y dde. Wrth y siopau, byddwch yn gweld y Gadeirlan o'ch blaen. Dilynwch y system un-ffordd o amgylch y Gadeirlan. Parcio cyfyngedig ar y stryd fan hyn. 

Mewn bws o Orsaf Drên Casnewydd: Taith gylchol 5A. 

Gellir mynd i mewn i’r gadeirlan heb ddefnyddio grisiau – dylid parcio ceir o fewn cyffiniau’r gadeirlan. Mae’r teithiau ar gael i blant dros 8 oed, o dan oruchwyliaeth. Cynghorir nad yw oedolion sy’n wan, neu’n dioddef o gyflwr bregus yn mynd ar y daith.


Prisiau

Am Ddim