Skip to main content

Adeilad Normanaidd yn bennaf yw Eglwys Gadeiriol Casnewydd, gyda sylfeini Sacsonaidd, a ddechreuwyd tua AD500 fel man addoli Cristnogol ar ben Stow Hill, Casnewydd. Mae bwa Normanaidd eithriadol o dda, naf Normanaidd nodweddiadol (tua 1080), a thŵr canoloesol sy'n rhoi panorama godidog o'r ardal. Ymhlith yr ychwanegiadau modern mae ffenestr wydr wedi'i staenio ac ail-wneud gan John Piper (1962).

Bydd teithiau tŵr, os yn bosibl, gyda'r cyfle i ddringo'r 113 o risiau i'r brig, gyda golygfeydd anhygoel o ardal Casnewydd, ei bryniau cyfagos a Môr Hafren. Bydd rhagor o fanylion ar gael ar y diwrnod.

Mae teithiau tŵr ar gael i blant dros 8 oed, dan oruchwyliaeth. Nid yw'r teithiau'n ddoeth i oedolion sy'n fregus, nac yn dioddef o gyflyrau bregus.

Hanner dydd - 1pm, bydd datganiad.

Cyfeiriad - Stow Hill, Casnewydd, NP20 4EA

Mewn car: ar gyfer SatNav, rhowch NP20 4EA. o Gyffordd 27 yr M4 dilynwch arwyddion "Casnewydd/Canol y Dref". Wrth y gylchfan nesaf cymerwch 2il allanfa. Parhewch ar hyd y ffordd hon (heibio dwy set o oleuadau traffig) nes i chi weld Ysbyty St Woolos ar y dde. Yn y siopau, fe welwch y gadeirlan o'ch blaen. Dilynwch y system unffordd o amgylch y gadeirlan. Prin yw'r parcio ar y stryd yma.

Ar fws o Sgwâr y Farchnad (Stagecoach) - 15, Stondin 21. Ar fws o orsaf Fysiau Casnewydd - 2C, Stondin 9.

Mae mynediad di-gam i'r gadeirlan ar gael - dylai ceir barcio o fewn y gadeirlan.


Prisiau

Am Ddim

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad