Skip to main content

Cynhelir y digwyddiad hwn yn llawr isaf adeilad y pencadlys, ar safle diogel ble mae rhaid i bobl basio drwy borthdy, felly bydd rhaid i ymwelwyr archebu cyn mynychu. 

Bydd y drysau yn agor i’r Ganolfan Dreftadaeth (a arferai gael ei alw’n Amgueddfa). Mae’r amgueddfa yn adrodd stori plismona yn ne Cymru, o’r Celtiaid i’r presennol. Mae’r uchafbwyntiau yn cynnwys cell heddlu Fictoraidd wedi’i hailadeiladu, ac ystafell gyhuddo Edwardaidd.

Mae’n rhaid archebu -

E-bost - policeheritage@south-wales.pnn.police.uk 

Rhif ffôn - 01656 761855.

Cyfeiriad – Canolfan Treftadaeth Heddlu De Cymru, Pencadlys Heddlu De Cymru, Heol y Bont-faen, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3SU.

Mae yna safle bws ar gyfer bysys gwasanaeth y tu allan i’r adeilad, ac mae tacsis ar gael o orsaf drenau Pen-y-bont ar Ogwr.

Rhowch wybod ymlaen llaw i’r safle am unrhyw anghenion arbennig gan gynnwys rhai dysgu, corfforol a.y.b.

Mae angen cerdyn adnabod ar y person sydd wedi archebu. Mae’n rhaid gwisgo bathodynnau ymwelwyr drwy gydol yr ymweliad ac mae’n rhaid i’r grŵp aros gyda’i gilydd ar y safle.

Mae’r safle’n gwbl hygyrch, er bod y Ganolfan Dreftadaeth wedi’i leoli yn y llawr isaf gyda grisiau yn mynd i lawr, gan fod yna lift.


Prisiau

Am Ddim