Skip to main content

Mae ystafelloedd crand a gerddi ffurfiol Castell Powis yn adrodd cyfrolau am deulu cyfoethog yr Herbertiaid fu’n byw yn y castell am gannodd o flynyddoedd. Y nhw oedd yn gyfrifol am ddatblygu’r adeilad o gaer ganoloesol i’r cartref teulu cyfforddus a welwn heddiw, gyda dodrefn a defnyddiau gwych a gweithiau celf cain o bedwar ban byd.

Ond wrth grafu o dan yr wyneb mae’r castell yn cuddio stori annisgwyl o’r Ail Ryfel Byd sef stori criw o ddisgyblion o Ysgol Merched yn Lloegr a gafodd eu hanfon yno fel ifaciwîs.

Cyfle i gamu nôl mewn amser a darganfod mwy wrth glywed lleisiau’r castell, y teulu a’r merched ysgol.

Dewch i fwynhau diwrnod am ddim yng Nghastell Powis, gan archwilio’r castell neu ymlacio yn ein gerddi godidog. Beth am gamu nôl i’r gorffennol yn ein hystafell ddosbarth, eistedd ar y gwelyau yn yr ystafell wely a ail-grewyd neu ymlacio yn y lolfa. Gallwch hefyd ymweld ag ail lawr y castell sydd wedi bod ar gau i ymwelwyr hyd eleni. Mae digon i ddifyrru’r teulu cyfan yma, gan gynnwys llwybr i blant yn y castell a’r gerddi.

Cyfeiriad - Castell a Gerddi Powis, Y Trallwng, SY21 8RF.

Arwyddion o’r A483; mynediad trwy’r gât gyntaf ar y dde.

Sat nav: rhowch yr enw Powis Castle yn hytrach na’r cod post.

Nodwch os gwelwch yn dda bod grisiau i gael mynediad i’r castell (dim lifft).  

 


Prisiau

Free