Skip to main content

Castell ffantasi o’r 19eg ganrif mewn lleoliad trawiadol.

Mae ffasâd carreg cadarn Castell Penrhyn yn cuddio mwy na dim ond y brics coch y tu mewn. Mae’r bensaernïaeth unigryw, y tu mewn coeth a’r casgliad o gelf gain yn eistedd ochr yn ochr â hanes ffortiwn a wnaed drwy werthu siwgr a llechi, aflonyddwch cymdeithasol a’r anghydfod diwydiannol hiraf yn hanes Prydain.

Dewch i ddarganfod hanes Penrhyn, ei ystafelloedd enfawr, grisiau neo-Normanaidd a cheginau Fictoraidd.

Mae’r gerddi mawr yn lle perffaith i grwydro a mwynhau golygfeydd godidog o Eryri ac arfordir gogledd Cymru. Gall anturiaethwyr ifanc ddringo coed, creu ffeuau a rhedeg yn wyllt yn y parc antur.

Bydd gatiau’r gerddi a’r castell ar agor ar gyfer Drysau Agored a chaiff ymwelwyr ddod i grwydro am ddim.

Cyfeiriad – Castell Penrhyn, Bangor, Gwynedd, LL57 4HT.

Cyfarwyddiadau – Mewn Car: Defnyddiwch LL57 4HT ar gyfer google maps/offer cyfeirio lloeren. Mae arwyddion i Gastell Penrhyn o gyffordd 11 yr A55.

Mewn Car Trydan: mae gorsaf wefru gyda phlwg 3 phin a soced math 2 ger y Ganolfan Ymwelwyr. Mae am ddim, nid oes angen cerdyn cynnau nag ap.

Ar Feic: ar Rwydwaith Seiclo Genedlaethol 5. Mae raciau beic ym mynedfa’r Amgueddfa Reilffordd.

Ar Drafnidiaeth Gyhoeddus: Mae bysus yn stopio ar waelod rhodfa’r castell, yna mae’n rhaid cerdded milltir (25 munud) i’r Ganolfan Ymwelwyr.

Mae’r maes parcio’n llawn ar ddiwrnodau prysur. Beth am osgoi’r ciwiau drwy gyrraedd ar droed, beic neu drafnidiaeth gyhoeddus?


Prisiau

Am Ddim