Skip to main content

Dyma gartref olaf y bardd Dylan Thomas a’i deulu, ble cafodd cerddi fel "Do not go Gentle" eu cyfansoddi yn y Sied Ysgrifennu gyfagos, hen garej ar stiltiau yn y clogwyn â golygfeydd godidog ac ysbrydoledig o’r aber.

Bydd y Sied Ysgrifennu ar agor i’r cyhoedd, a bydd gwledd o gerddoriaeth yn yr ardd wrth i arddangosfa ryngweithiol sain a cherfluniau gan yr artist preswyl, Laura Garrett, gyrraedd pen llanw.

Cyfeiriad – Cwt Cychod Dylan Thomas, Rhodfa Dylan, Talacharn, SA33 4SD.

Cyfarwyddiadau – gwasanaeth bws 222 o Gaerfyrddin i Bentywyn (gweler gwefan Cyngor Sir Caerfyrddin am fanylion) ar ddydd Sadwrn yn unig.

Neu – gyrrwch i Dalacharn o Sanclêr ar yr A4066 gan basio eglwys Sant Martin ar y chwith, ble mae Dylan a Caitlin wedi eu claddu. Ewch ymlaen drwy’r drefgordd gan basio neuadd y dref a’r castell. Ar waelod y bryn, mae parcio am ddim ar y Green Banks. O’r fan hyn mae arwyddion ar gyfer y daith gerdded i’r Cwt Cychod.

Nid oes mynediad diogel i’r Cwt Cychod ar gyfer cerbydau. Mae’r Cwt Cychod ar Rodfa Dylan, Talacharn, a gellir mynd ato un ai o Stryd Victoria, neu o’r sarn sy’n rhedeg o’r maes parcio ar y Grist o dan y castell, tua chwarter milltir i ffwrdd. O’r sarn mae llwybr serth at Stryd Victoria neu ddau set o risiau creigiog at Rodfa Dylan. Mae’r sarn o dan ddŵr pan fo’r llanw’n uchel. Mae Rhodfa Dylan yn eithaf fflat ar ei hyd, er bod yr arwyneb yn anwastad mewn mannau.

Mae’n rhaid mynd i lawr chwe set o risiau i fynd at yr adeilad, cyfanswm o 41 gris. Mae canllaw. Mae’r drws ffrynt yn 33” o led ac yn arwain at y siop. Mae set o risiau â chanllaw yn mynd i lawr at yr ystafell de a’r teras. Mae hefyd set o risiau a chanllaw yn arwain at y llawr uchaf a’r ardal arddangos.

Mae’r toiledau ar y teras. Nid oes tŷ bach anabl.

 


Prisiau

Am Ddim