Skip to main content

Mae Eglwys Dewi Sant yn adeilad rhestredig Gradd I.  Yn yr addoldy arbennig hwn, mae cyfoeth o hanes.

Bydd yr eglwys ar agor i ymwelwyr alw heibio.

Bydd modd i'r rheini sy'n ymddiddori mewn hanes teuluol lleol weld cofnodion yr eglwys. 

Bydd lluniaeth ar gael.

Cyfeiriad: Eglwys Dewi Sant,, Llywel, Brecon, Powys, LD3 8RF.

Mae'r eglwys yn mhentref bach Llywel, oddi ar yr A40, tua milltir i'r gorllewin o bentref Trecastell.

Gall pobl mewn cadeiriau olwyn gael mynediad i'r eglwys ond ni allant gael mynediad i'r toiledau.


Prisiau

Am Ddim