Skip to main content

Saif eglwys Sant Oudoceus mewn pant y mae’n rhaid mynd drwy erddi’r Hen Reithordy i’w chyrraedd. Achubodd Cyfeillion Eglwysi Digyfaill yr eglwys yn 2006 pan oedd wedi dirywio.

Y tu mewn mae delw o’r 14eg ganrif, o Santes Margaret Marlos yn ôl pob sôn, carreg o’r 6ed ganrif wedi ei harysgrifio ac allor dderw o 1882 wedi ei cherfio’n gain â lili’r dyffrynnoedd, rhosyn Saron a blodyn y dioddefaint.

Bydd taflenni ffeithiau am ddim ar hanes a chadwraeth yr adeilad ar gael 

Cyfeiriad: Eglwys Euddogwy Sant, Llan-dawg, ger Talacharn, Sir Gaerfyrddin, SA33 4RB.

Yng nghanol Talacharn, gyrrwch ar draws y Sgwâr i Stryd y Dŵr ac yna trowch i'r dde wrth yr arwydd.   Peidiwch â mynd drwy ardd yr Hen Reithordy, parchwch bereifatrwydd y tŷ preifat.   


Prisiau

Am Ddim