Skip to main content

Saif eglwys Sant Oudoceus mewn pant y mae’n rhaid mynd drwy erddi’r Hen Reithordy i’w chyrraedd. Achubodd Cyfeillion Eglwysi Digyfaill yr eglwys yn 2006 pan oedd wedi dirywio.

Y tu mewn mae delw o’r 14eg ganrif, o Santes Margaret Marlos yn ôl pob sôn, carreg o’r 6ed ganrif wedi ei harysgrifio ac allor dderw o 1882 wedi ei cherfio’n gain â lili’r dyffrynnoedd, rhosyn Saron a blodyn y dioddefaint.

Bydd taflenni ffeithiau am ddim ar hanes a chadwraeth yr adeilad ar gael 

Cyfeiriad: Eglwys Euddogwy Sant, Llan-dawg, ger Talacharn, Sir Gaerfyrddin, SA33 4RB.

Yng nghanol Talacharn, gyrrwch ar draws y Sgwâr i Stryd y Dŵr ac yna trowch i'r dde wrth yr arwydd.   Peidiwch â mynd drwy ardd yr Hen Reithordy, parchwch bereifatrwydd y tŷ preifat.   


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sul 01 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 02 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 03 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 04 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 05 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 06 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 07 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 08 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 09 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 10 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 11 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 12 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 13 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 14 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 15 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 16 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 17 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 18 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 19 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 20 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 21 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 22 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 23 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 24 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 25 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 26 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 27 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 28 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 29 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 30 Medi 2019
10:00 - 16:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad