Skip to main content

Cynlluniwyd Eglwys Gatholig San Joseff gan y pensaer Gwilym Davies, ac agorodd ei drysau am y tro cyntaf yn 1968, gan ddisodli eglwys gynharach ar Dan-y-Gwalia. 

Gwaith yr artist Jonah Jones yw’r ffenest liw “Bedydd Crist” sy’n y fedyddfa a chafodd ei gosod yn 1970. Gwaith Peter Morton yw’r ffenestri lliw sydd o gwmpas y brif eglwys.

Bryn Stanley, Dinbych, LL16 3NT

Mae Bryn Stanley oddi ar Lôn Llewelyn sy’n edrych dros archfarchnad Morrisons


Prisiau

Am Ddim