Skip to main content

Adeiladwyd y Capel ar ddiwedd y 19eg ganrif. Mae drysau i’r naill ochr o’r cyntedd yn eich tywys i’r gysegrfa; mae yno seddau ar ffurf eisteddleoedd pren hardd a dwy eil ar yr ochrau. Mae’r ffenestri uchel yn golygu bod digon o olau yn ffrydio i mewn yn ystod y dydd, ac mae acwsteg yr adeilad yn ardderchog; dyma pan bod corau yn ymarfer a chyngherddau’n cael eu cynnal yma. Ceir balconi yn y cefn gyda ffenestr rhosyn hardd, ac mae’r pulpud yn mynnu lle canolog ar y llwyfan ar y blaen, gyda bwrdd y cymun islaw.

Y Capel yw cartref Eglwys Gynulleidfaol Talacharn a chartref cantorion Corran.

Er mwyn cynnig mwy o amrywiaeth eleni, rydym wedi gwahodd rhai artistiaid lleol i ddod atom i arddangos ychydig o’r hyn sydd gan y gymuned ehangach i’w chynnig ochr yn ochr ag agweddau gwahanol ar fywyd ein heglwys. Bydd lluniaeth ysgafn ar gael yn achlysurol yn ystod y cyfnodau y byddwn ar agor. 

Eglwys Gynulleidfaol Saesneg Talacharn (Y Capel), 

Stryd y Brenin, Talacharn

Sir Gaerfyrddin

SA33 4QE

Mewn Car:

O’r Dwyrain, dilynwch yr M4 i Gyffordd 49, gan ymuno â’r A48 i Gaerfyrddin yno. Ewch ymlaen ar yr A40 (arwydd Abergwaun / San Clêr). Cymerwch allanfa A4066 tuag at San Clêr. Trowch i’r dde i’r Stryd Fawr (A4066) ac ewch ymlaen dros y bont, drwy Cross Inn, lawr i Dalacharn ac yna i fyny’r rhiw i’r Capel (ar y chwith). Gellir parcio ar y stryd tu allan neu ychydig i lawr wrth y blaendraeth.

O’r Gorllewin, dilynwch yr A40 tuag at San Clêr. Wrth y gylchfan, cymerwch yr allanfa cyntaf i Ffordd Dinbych-y-pysgod (A4066), wedyn ewch i’r dde wrth y goleuadau traffig i’r Stryd Fawr (A4066), yna i’r dde wrth y gyffordd-T nesaf (croesi’r ffordd ddeuol) ac yna parhewch fel uchod.

Trafnidiaeth Gyhoeddus (Llun i Sadwrn) – cymerwch y trên i Gaerfyrddin, ac yna’r bws i Dalacharn:

Mae bysus yn gadael gorsaf drên Caerfyrddin am 11.10am / gorsaf fysiau am 11.20am, ac yn cyrraedd Talacharn am 11.54am.

Hefyd o orsaf fysiau Caerfyrddin: 

Gadael am 1.10pm, cyrraedd Talacharn am 1.35pm

Mae’r bysiau yn cyrraedd y Grist yn Nhalacharn. Oddi yno, cerddwch i fyny’r bryn heibio’r castell a Gwesty Brown’s ac mae’r Capel ar y dde. 

Gadael Talacharn am 12.27pm, cyrraedd gorsaf fysiau Caerfyrddin am 1.00pm

Gadael Talacharn am 2.22pm, cyrraedd gorsaf fysiau Caerfyrddin am 2.55pm / gorsaf drên am 3.00 pm

Gadael Talacharn am 4.57pm, cyrraedd gorsaf fysiau Caerfyrddin am 5.30pm

Mae dau ris i fyny o’r palmant i dir y capel, a thri gris wedyn i’r eglwys ei hun. Nid oes mynediad i’r anabl i’r balconi, ond nid oes raid mynd i’r balconi i fwynhau’r digwyddiad hwn. Am wybodaeth bellach ynghylch mynediad, cysylltwch â’r gweinidog, Y Parch Carys Butler, ar 01994 427269 cyn y digwyddiad. 

Noder os gwelwch yn dda nad oes cyfleusterau toiled ar y safle ar hyn o bryd. 


Prisiau

Am Ddim