Skip to main content

Saif yr adeilad yn fawreddog ym mhentref bychan Hodgeston.

Y peth mwyaf trawiadol am y tu allan yw’r tŵr gorllewinol canoloesol yn arddull pigfain Sir Benfro. Cafodd llawer o du mewn yr eglwys ei newid yn ystod Oes Fictoria, ond mae pisgina a sedilia gwych o’r bedwaredd ganrif ar ddeg wedi eu cerfio’n gain yn y gangell.

Bydd taflenni ffeithiau am ddim ar hanes a chadwraeth yr adeilad ar gael.

Cyfeiriad: Eglwys Hodgeston, ger Llandyfái, Sir Benfro, SA71 5JU.

Saif Eglwys Plwyf Hodgeston ym mhentref Hodgeston, rhyw 2km (1.2 milltir) i’r de-ddwyran o Landyfái, Sir Benfro.


Prisiau

Am Ddim