Skip to main content

Dechreuodd Robert Dudley, iarll Caerloyw ac un o ffefrynnau Elisabeth I, adeiladu'r eglwys yn 1578.  Mae'n debyg bod yr eglwys yn rhan o gynllun yr Iarll i drosglwyddo'r Esgobaeth o Lanelwy i Ddinbych.  Cafodd y gwaith adeiladu ei atal yn 1584 ac nid oedd y strwythur wedi'i gwblhau pan fu farw'r Iarll.  Yr adfeilion urddasol yw olion yr eglwys Brotestannaidd gyntaf a'r un fwyaf uchelgeisiol, fwy na thebyg, i'w hadeiladu ar ôl y diwygiad Protestannaidd. 

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.visitdenbigh.co.uk

Cyfeiriad: Leicester’s Church, Bull Lane, Denbigh, LL16 3SN.

I gyrraedd - O flaen y Llyfrgell ar y Stryd Fawr, trowch i'r chwith a cherddwch ar hyd Bull Lane i'r fynedfa i Furiau'r Dref, trowch i'r chwith a dilynwch y ffordd i'r Eglwys.

Safle bws: ar y Stryd Fawr. Bws 51, 52 i Ddinbych.


Prisiau

Am Ddim