Skip to main content

Daw Eglwys Sant Peulan o’r canoloesoedd, a saif ar ei phen ei hun ar derfyn ei sarn gwyrdd, uchel.

Mae’n debyg mai Sant Peulan ei hun sefydlodd yr eglwys yn y 6ed ganrif – er nad oes deunydd o’r cyfnod hwnnw wedi goroesi. Prif atyniad yr eglwys yw ei bedyddfaen. Daw o hanner cyntaf yr 11eg ganrif ac mae bron yn sicr ei fod wedi dod o’r un gweithdy â bedyddfeini Heneglwys a Llaniestyn ac un o’r croesau Celtaidd gwych sydd bellach ym Mhriordy Penmon.

Bydd taflenni ffeithiau am ddim ar hanes a chadwraeth yr adeilad ar gael.

Cyfeiriad: Eglwys Peulan Sant, Llanbeulan, ger Dothan, Ynys Môn, LL63 5UR.      

Gadewch yr A55 ar gyffordd 5 i'r gorllewin ar yr A4080 ag arwyddion Aberffraw. Ar ôl hanner milltir, trowch i'r chwith ar bwys y capel yn Engedi, cadwch i'r chwith gan ddilyn y lôn i'r bont ffordd dros yr A55. Dilynwch yr arwyddion i'r dde ag arwyddion i Ddothan. Fe welwch yr eglwys ar ôl 3/4 milltir. Mae ar ddiwedd sarn.   Parciwch yma a cherddwch o ben yr heol.  


Prisiau

Am Ddim