Skip to main content

Sefydlodd dwy chwaer, Ceinwen a Dwynwen, yr eglwys hon a'r eglwys sydd bellach yn adfail ar Ynys Llanddwyn gerllaw. Yn dilyn hynny cysegrwyd y ddwy eglwys i'w sylfaenwyr, sy'n anarferol.

Mae'r adeilad presennol yn Llangeinwen o'r 12fed ganrif ac wedi bod yn cael ei ddefnyddio'n gyson ers hynny. Mae wedi'i restru'n radd II *. Mae waliau gogleddol a deheuol corff yr  o'r eglwys o'r cyfnod hwn, ac mae waliau'r gangell yn ganoloesol. Ychwanegwyd capel y gogledd yn y 19eg ganrif ynghyd a'r twr; mae cerrig beddi o'r 9fed a'r 11eg ganrif yn cael eu cynnwys yn y bwtresi. Mae'r ffont carreg addurnedig o'r 13eg ganrif. Mae yna ddrws wedi'i gau o'r 12fed ganrif ar wal ogleddol corff yr eglwys. Daw'r canhwyllyr pres o ddechrau'r 19eg ganrif.

Cyfeiriad - Eglwys Sant Ceinwen, Llangeinwen (Dwyran), Ynys Môn, LL61 6RD. SH 439658

Mae'r eglwys wedi'i lleoli ar dro sydyn ar yr A4080 ychydig y tu allan i Ddwyran.

Mae mynediad i gadeiriau olwyn ar gael.

Bydd yr Eglwys ar agor a dan ofal stiward ddydd Sadwrn 28 Medi rhwng 10am a 4pm. Bydd te, coffi a lluniaeth ysgafn yn cael ei weini a bydd cwis syml ar gael yn cysylltu'r chwe eglwys yn Ardal Weinidogaeth Bro Dwynwen.

Bydd y chwe eglwys hyn sy'n rhan o Ardal Weinidogaeth Bro Dwynwen, De  Orllewin Ynys Môn, i gyd ar agor ar yr un diwrnod. Yn gyffredinol dim ond yn ystod amseroedd gwasanaeth y maen nhw ar agor.

Mae bws cyhoeddus sy'n dilyn y daith - rhif. 42 neu 42A, Bysus  Gwynfor, Bangor i Llangefni. Gellir cyrraedd Llanidan a Llangeinwen ar y daith hon (gofynnwch i'r gyrrwr stopio wrth yr eglwys) ond, ar gyfer Llanfairpwll, Llanedwen, Llanfair yn y Cwmwd a Niwbwrch, mae'n daith gweddol hir ar droed o'r A4080.


Prisiau

Am Ddim