Skip to main content
 

Ailadeiladwyd Eglwys Sant Eloi o olion darniog canoloesol yn y 1920au gan y pensaer John Coates Carter. Mae’r eglwys yn nodweddiadol o waith mwy diweddar y pensaer gan bod deunyddiau brodorol a motiffau cynhenid Cymreig amlwg ynddi.

Y tu mewn, mae croglofft enfawr hyfryd, sgrin wedi ei cherfio a phulpud syml, a’r cyfan yn sefyll yn erbyn wyneb gorllewinol y wal sgrin ganoloesol. Mae dau fedyddfaen carreg yn yr eglwys – adeiladwyd un o gerrig hynafol a ddarganfuwyd wrth gloddio. Y reredos lliwgar yw prif atyniad yr eglwys, ond cadwch lygad am y ffenestri lliw gwych o’r 20fed ganrif hefyd.

Bydd eglwys Sant Eloi ar agor i ymwelwyr a bydd arweinlyfrau byr ar gael i’w darllen yn yr eglwys ac i fynd adref gyda chi.

Lleoliad – Llandeloy, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6LJ.

Dilynwch yr A40 tuag at Abergwaun. Trowch i’r chwith ar Fryn Sheltery. Trowch i’r dde ar y B4330. Cariwch yn syth ymlaen ar Y Causeway. Mae’n hawdd dod o hyd i’r eglwys yng nghanol y pentref tu ôl i neuadd rychiog y pentref.

Mae grisiau’n arwain i lawr at yr eglwys.


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sul 01 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 02 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 03 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 04 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 05 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 06 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 07 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 08 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 09 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 10 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 11 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 12 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 13 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 14 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 15 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 16 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 17 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 18 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 19 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 20 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 21 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 22 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 23 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 24 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 25 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 26 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 27 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 28 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 29 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 30 Medi 2019
10:00 - 16:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad