Skip to main content

Mae hon yn eglwys hollol syml. O’r tu allan, mae’n edrych bron fel sgubor, ond unwaith i chi fentro tu mewn, gwelwch du mewn Sioraidd hwyr, sydd hyd yn oed yn fwy Sioraidd ers i Gyfeillion Eglwysi Digyfaill osod ffenestri pren newydd wedi eu modelu ar yr hyn arferai fod yno ac ers iddyn nhw ailaddurno’r tu mewn yn lliw gwyrdd fel ewyn y môr.

Eglwys o’r 18fed ganrif yw hon yn wreiddiol ond cafodd llawer ohoni ei hailadeiladu yn 1841. Mae ganddi dri bedyddfaen, daw’r un cynharaf o’r 14eg ganrif.

Bydd taflenni ffeithiau am ddim ar hanes a chadwraeth yr adeilad ar gael.

Cyfeiriad: Eglwys Sant Figael, Llanfigael, Ynys Môn, LL65 4DB.     

SH 328 828.

Dilynwch yr A55 i Fangor. Ewch ar yr A5 i Gaergeiliog/Bodedern. Dilynwch yr A5/ Ffordd Caergybi. Ewch yn eich blaen i Fodedern. Trowch i’r chwith ar ffordd sydd â defnydd cyfyngedig.

Dim ond ar ymyl y ffordd y gellir parcio.

 


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sul 01 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 02 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 03 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 04 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 05 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 06 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 07 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 08 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 09 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 10 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 11 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 12 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 13 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 14 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 15 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 16 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 17 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 18 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 19 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 20 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 21 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 22 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 23 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 24 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 25 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 26 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 27 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 28 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 29 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 30 Medi 2019
10:00 - 16:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad