Skip to main content

Mae hon yn eglwys hollol syml. O’r tu allan, mae’n edrych bron fel sgubor, ond unwaith i chi fentro tu mewn, gwelwch du mewn Sioraidd hwyr, sydd hyd yn oed yn fwy Sioraidd ers i Gyfeillion Eglwysi Digyfaill osod ffenestri pren newydd wedi eu modelu ar yr hyn arferai fod yno ac ers iddyn nhw ailaddurno’r tu mewn yn lliw gwyrdd fel ewyn y môr.

Eglwys o’r 18fed ganrif yw hon yn wreiddiol ond cafodd llawer ohoni ei hailadeiladu yn 1841. Mae ganddi dri bedyddfaen, daw’r un cynharaf o’r 14eg ganrif.

Bydd taflenni ffeithiau am ddim ar hanes a chadwraeth yr adeilad ar gael.

Cyfeiriad: Eglwys Sant Figael, Llanfigael, Ynys Môn, LL65 4DB.     

SH 328 828.

Dilynwch yr A55 i Fangor. Ewch ar yr A5 i Gaergeiliog/Bodedern. Dilynwch yr A5/ Ffordd Caergybi. Ewch yn eich blaen i Fodedern. Trowch i’r chwith ar ffordd sydd â defnydd cyfyngedig.

Dim ond ar ymyl y ffordd y gellir parcio.

 


Prisiau

Am Ddim